Jak zgłaszać?

Zgłaszając interwencję albo prosząc Nas o pomoc w sprawie zwierzęcia:
 • podaj dokładne miejsce przebywania zwierzęcia
 • podaj dane właściciela lub opiekuna
 • napisz czy sprawa była już gdzieś zgłaszana i z jakim skutkiem
 • opisz zaistniałą sytuację, od kiedy trwa.
 • jeżeli to możliwe – dołącz zdjęcia np.: wykonane telefonem komórkowym
Pamiętaj: Podanie danych osoby zgłaszającej ułatwi nam podjęcie skutecznej i szybkiej interwencji. Twoje dane osobowe są przeznaczone TYLKO do wiadomości OTOZ Oddział Kujawsko – Pomorski. Nie będą nikomu udostępniane lub przekazywane. Nie istnieje możliwość aby osoba czy instytucja, której zgłoszenie dotyczy, weszła w posiadanie danych odnośnie osoby zgłaszającej lub podanych świadków.

W jaki sposób mogę zgłosić interwencje?

Interwencje możesz zgłosić:

 • Telefonicznie: 506 074 088 / 530 437 230   (po godzinie 16:00 prosimy o wiadomość SMS)
 • Za pośrednictwem mediow społecznościowych (całodobowo): https://web.facebook.com/otoz.bydgoszcz/
 • Listem poleconym lub ekonomicznym: OTOZ Oddział Kujawsko – Pomorski, ul. Grunwaldzka 298, 85-438 Bydgoszcz
 • Bezpośrednio do umundurowanego Inspektora OTOZ

Kogo należy poinformować?

Jeżeli zauważyłeś fakt znęcania się nad zwierzęciem, powiadom:

 • Inspektorat OTOZ
 • Komisariat Policji
 • Inspektorat Inspekcji Weterynaryjnej
 • Jednostkę Straży Miejskiej
 • Centrum kryzysowe
 • Inną organizację zajmującą się ochroną zwierząt

Co, kiedy zauważono przestępstwa Internetowe?

Jeżeli korzystając z internetu, zauważyłeś strony, filmy lub np. wpisy na forach dyskusyjnych lub blogach, zawierające:

 • przemoc fizyczną wobec zwierząt
 • nakłanianie do znęcania się nad zwierzęciem
 • opisy lub ilustracje dokonywanych aktów okrucieństwa wobec zwierząt
 • pornografię z udziałem zwierząt

Zawiadom o tym nasz Inspektorat lub inną organizację zajmującą się ochroną zwierząt. Jesteśmy w stanie ustalić sprawców powyższych publikacji, oraz podjąć niezbędne kroki w celu ich ukarania.

Znęcanie się nad zwierzętami

Posiadając zwierzę, a także będąc uczestnikiem zdarzenia z tym zwierzęciem pamiętaj, że za znęcanie się nad nim uznaje się:
 • bicie zwierzęcia przedmiotem twardym i ostrym, w szczególności po głowie, dolnej części brzucha i kończynach
 • utrzymywanie zwierzęcia w niewłaściwych warunkach bytowania lub w stanie rażącego niechlujstwa, a także w pomieszczeniach uniemożliwiającym mu zachowanie naturalnej pozycji
 • nie zapewnienie zwierzęciu karmy, wody oraz leczenia
 • złośliwe straszenie i drażnienie zwierząt
 • porzucenie zwierzęcia przez właściciela lub osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje
 • wykorzystywanie zwierząt do walk zwierząt.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Art. 35. kodeksu karnego
 1. Kto zabija zwierzę z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 albo znęca się nad nim w sposób określony w art. 6 ust. 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa ze szczególnych okrucieństwem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, sąd może orzec przepadek zwierzęcia, a w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 2, sąd orzeka przepadek zwierzęcia – jeżeli sprawca jest jego właścicielem.
 4. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 2, sąd może orzec wobec sprawcy zakaz wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, a także może orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa oraz przedmiotów pochodzących z przestępstwa.
 5. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 2, sąd może orzec nawiązkę w wysokości od 25 zł do 2.500 zł na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce albo na inny cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd.