Kochani Przyjaciele Zwierząt 

Jeżeli chcielibyście wesprzeć zarówno bydgoskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, jak i bezbronne czworonogi w naszym województwie ( zarówno te towarzyszące, jak i gospodarskie ) prosimy pamiętajcie o nas przy rozliczeniu 1,5 % podatku.

Razem możemy więcej 

Dzięki Waszemu wsparciu, w zeszłym roku znaleźliśmy nowe, dobre domy dla ponad 1000 psów i kotów.
Rok 2018 to również 397 interwencji w terenie, z czego odebranych zostało 37 czworonogów. Wobec 9 właścicieli skrajnie zaniedbanych zwierząt nadal toczy się postępowanie karne, w którym występujemy w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Aktywnie uczestniczymy zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i przed Sądem, stając po stronie pokrzywdzonych przestępstwem zwierząt

Zakupiliśmy 30 budek dla kotów, które stoją na terenie Bydgoszczy i okolic. Wysterylizowaliśmy 710 wolno żyjących kotów. Wsparliśmy karmą oraz pomocą medyczną indywidualne osoby, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, a także inne Schroniska, przytuliska i organizacje proszące o pomoc.
.
Naszym celem jest zmiana sposobu myślenia i postrzegania zwierząt. W 2018 r. przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu Ustawy o Ochronie Zwierząt dla ponad 100 funkcjonariuszy Policji i 20 przedstawicieli Straży Miejskiej z naszego województwa.

Każdy nowy tydzień w roku to kolejna pogadanka w szkole lub przedszkolu o zwierzętach, ich potrzebach i opiece nad nimi.

Bez Was nie byłby to możliwe!

      DZIĘKUJEMY